En–Knap premiera:

En–Knap premiera:

Novice/Napovedujemo/20.5.2024 11:55

Amaterski tihotapci (29. in 30. maj 2024)

Tema, ki jo razvijamo, ima zgodovinske reference in nas postavlja v stanje nenehne pozornosti med skladnostjo teme in potrebami teles, ki so na odru. Izhajamo iz vprašanja: Kako lahko spoštujemo zgodovinsko temo, s katero se lahko izvajalci povežejo tudi na osebni ravni? Za nas mora biti pogled tistih na odru v stiku s pogledom gledalca, da bi ga popeljali v intimni prostor odnosa, znotraj katerega razvijamo naš koncept bivanja na meji, na kraju neznanega, na kraju, kjer ni voditeljev, na kraju dialoga.

—Silvia Gribaudi & Andrea Rampazzo

En–Knap Group v sodelovanju z odličnima koreografoma Silvio Grubaudi in Andreo Rampazzem. Najnovejša premiera En–Knap, Amaterski tihotapci, bo na velikem odru Španskih borcev 29. in 30. maja ob 20. uri. Vljudno vabljeni! 


Silvia Gribaudi je večkrat nagrajena italijanska koreografinja, specializirana za uprizoritvene umetnosti. Od leta 2004 usmerja svoje raziskovanje na družbeni vpliv teles, pri čemer svoj koreografski jezik osredinja na komični element ter odnos med občinstvom in izvajalci. V zadnjem desetletju prevprašuje spolne stereotipe, ženske in moške identitete ter koncept virtuoznosti v plesu in vsakdanjem življenju, pri čemer presega klišeje in videze. Njene predstave so bile uvrščene na nacionalne in mednarodne festivale in so rezultat ustvarjalnega procesa, ki se usmerja na dialog in poetično srečanje z drugimi umetniki, plesnimi skupinami in skupnostmi. Sodelovala je v umetniških raziskovalnih projektih o aktivnem staranju skozi umetnost plesa in uprizarjanju spola po 60. letu starosti.

Andrea Rampazzo je plesalec in koreograf. Kot plesalec je sodeloval s plesnimi skupinami, kot so Compagnia Virgilio Sieni, Francesca Selva, Artemis Danza/Monica Casadei in drugimi. Koreografiral je dueta In controluce in Studio per due danzatori e una lampada. Leta 2015 je začel sodelovati s plesno skupino Déjà Donné Dance Company, kot plesalec in koreograf, avtorsko je zasnoval solo L’Appel du vide, ki raziskuje željo po neznanem, in duet Rapporto occasionale (prima stanza) o (ne)ravnovesju v človeških odnosih. Njegova dela so bila predstavljena na različnih festivalih in prizoriščih (Caffeine, Tendance, Corpi in Movimento in drugi). Leta 2017 je soustanovil Dance Makers: heterogeno skupino plesalcev, ki se ukvarja s koreografskimi itinerarji v muzejih, predstavami za oder oz. specifična prizorišča ter ustvarjalnimi intervencijami.

Program Zavoda En–Knap, upravitelja Španskih borcev, finančno podpirata: Mestna občina Ljubljana – oddelek za kulturo, ki podpira tudi dejavnost Španskih borcev, in Ministrstvo za kulturo Republike Slovenije.


    


Amaterskih tihotapci nastajajo v koprodukciji z Artisti Associati (IT).
 

    


Projekt ASMUG financira Evropska unija iz Sklada za male projekte GO! 2025 programa Interreg VI-A Italia-Slovenija 2021-2027, ki ga upravlja EZTS GO.

www.ita-slo.eu / www.euro-go.eu/spf

- - - 

IT

Avere un tema da sviluppare che ha dei riferimenti storici ci mette in una condizione di continua attenzione tra coerenza del tema e necessità dei corpi che sono in scena. Stiamo partendo dalla domanda: Come poter rispettare un tema storico con cui gli interpreti possano relazionarsi anche su un livello personale? Per noi lo sguardo di chi sta in scena deve essere in contatto con lo sguardo dello spettatore per condurlo dentro uno spazio intimo di relazione dentro cui stiamo sviluppando il nostro concept di stare nel confine, nel luogo del non conosciuto, nel luogo dove non ci sono leader, nel luogo del dialogo.

—Silvia Gribaudi & Andrea Rampazzo

En–Knap Group in collaborazione con gli eccellenti coreografi Silvio Grubaudi e Andrea Rampazzo. L’ultima prima di En-Knap, Contrabbandieri dilettanti, avrà luogo sul grande palcoscenico dei Fighters spagnoli il 29 e 30 maggio alle 20.00. Siete cordialmente invitati!

Silvia Gribaudi è una pluripremiata coreografa italiana specializzata in arti performative. Dal 2004 ha concentrato la sua ricerca sull’impatto sociale dei corpi, incentrando il suo linguaggio coreografico sull’elemento comico e sul rapporto tra pubblico e interpreti. Negli ultimi dieci anni ha messo in discussione gli stereotipi di genere, le identità femminili e maschili, il concetto di virtuosismo nella danza e nella vita quotidiana, trasgredendo i cliché e le apparenze. I suoi spettacoli sono stati presentati in festival nazionali e internazionali e sono il risultato di un processo creativo incentrato sul dialogo e sull’incontro poetico con altri artisti, compagnie di danza e comunità. Ha partecipato a progetti di ricerca artistica sull’invecchiamento attivo attraverso l’arte della danza e della performance di genere oltre i 60 anni.

Andrea Rampazzo è danzatore e coreografo. Come danzatore ha collaborato con compagnie di danza come la Compagnia Virgilio Sieni, Francesca Selva, Artemis Danza/Monica Casadei e altre. Ha coreografato i duetti In controluce e Studio per due danzatori e una lampada. Nel 2015 ha iniziato a collaborare con la Déjà Donné Dance Company, sia come danzatore che come coreografo, autoriando L’Appel du vide, un assolo che indaga il desiderio dell’ignoto, e Rapporto occasionale (prima stanza), un duetto sugli (im)equilibri nelle relazioni umane. I suoi lavori sono stati presentati in vari festival e luoghi (Caffeine, Tendance, Corpi in Movimento e altri). Nel 2017 ha co-fondato Dance Makers: un gruppo eterogeneo di danzatori che lavora a percorsi coreografici nei musei, performance site specific/scena e interventi creativi.

Il programma delle Produzioni En–Knap, gestore dello Spanski Borci, è sostenuto finanziariamente dalla Città di Lubiana - Assessorato alla Cultura, che sostiene anche le attività dello Spanski Borci, e dal Ministero della Cultura della Repubblica di Slovenia.

 Coproduzione: Artisti Associati Centro di Produzione Teatrale.

 

Il progetto ’ASMUG’ è finanziato dall’Unione Europea attraverso il Fondo per piccoli progetti GO! 2025 del programma Interreg VI-A Italia-Slovenia 2021-2027, gestito dal GECT GO.

www.ita-slo.eu / www.euro-go.eu/spf


 

 
 

Morda vas zanima tudi

Amaterski tihotapci

Dogodek

Za mejo predaleč. Za mejo preblizu.


Center kulture Španski borci
Zaloška 61
1110 Ljubljana

Blagajna:
+386 (0)1 620 87 90

Uprava:
+386 (0)1 620 87 84

Email:
info@spanskiborci.si

Zemljevid

Kako do nas