Delavnica, STOP & GO! 16. & 17. maj. Prijavi se.

Delavnica, STOP & GO! 16. & 17. maj. Prijavi se.

Novice/15.5.2024 12:25

Delavnica s Silvio Gribaudi & Andreo Rampazzem. Odprto za vse.

Kaj nas žene k odločitvi, da se ustavljamo ali gibljemo? Kako se lahko uglasimo z gibanjem? Kakšen vpliv imajo nagon, odpor, užitek in izčrpanost na naše ustavljanje ali gibanje? Kako lahko presežemo meje?

Delavnica, na kateri bosta Silvia Gribaudi in Andrea Rampazzo delila prakse, razvite za predstavo Amaterski tihotapci, ki sta jo zasnovala za En–Knap, raziskuje načela telesnosti ter se poglablja v želje in vzgibe, ki spodbujajo delovanje in vodijo ples.

Odprto za vse. Plesne izkušnje niso potrebne. Največ 25 do 30 udeležencev. Priporočila: starejši od 16 let, brez obutve in udobna oblačila.
Prijavi se prek e-pošte na ta naslov: workshops@en-knap.com.

Silvia Gribaudi je večkrat nagrajena italijanska koreografinja, specializirana za uprizoritvene umetnosti. Od leta 2004 usmerja svoje raziskovanje na družbeni vpliv teles, pri čemer svoj koreografski jezik osredinja na komični element ter odnos med občinstvom in izvajalci. V zadnjem desetletju prevprašuje spolne stereotipe, ženske in moške identitete ter koncept virtuoznosti v plesu in vsakdanjem življenju, pri čemer presega klišeje in videze. Njene predstave so bile uvrščene na nacionalne in mednarodne festivale in so rezultat ustvarjalnega procesa, ki se usmerja na dialog in poetično srečanje z drugimi umetniki, plesnimi skupinami in skupnostmi. Sodelovala je v umetniških raziskovalnih projektih o aktivnem staranju skozi umetnost plesa in uprizarjanju spola po 60. letu starosti.

Andrea Rampazzo je plesalec in koreograf. Kot plesalec je sodeloval s plesnimi skupinami, kot so Compagnia Virgilio Sieni, Francesca Selva, Artemis Danza/Monica Casadei in drugimi. Koreografiral je dueta In controluce in Studio per due danzatori e una lampada. Leta 2015 je začel sodelovati s plesno skupino Déjà Donné Dance Company, kot plesalec in koreograf, avtorsko je zasnoval solo L’Appel du vide, ki raziskuje željo po neznanem, in duet Rapporto occasionale (prima stanza) o (ne)ravnovesju v človeških odnosih. Njegova dela so bila predstavljena na različnih festivalih in prizoriščih (Caffeine, Tendance, Corpi in Movimento in drugi). Leta 2017 je soustanovil Dance Makers: heterogeno skupino plesalcev, ki se ukvarja s koreografskimi itinerarji v muzejih, predstavami za oder oz. specifična prizorišča ter ustvarjalnimi intervencijami.

Silvia Gribaudi & Andrea Rampazzo
STOP & GO
Delavnica

16. & 17. MAJ 2024 / 16:00-18:00
Španski borci, Ljubljana (SI)


STOP & GO je del Amaterskih tihotapcev

En–Knap x Silvia Gribaudi & Andrea Rampazzo
AMATERSKI TIHOTAPCI
Oder / Premiera

29. & 30. MAJ 2024 / 20:00
Španski borci, Ljubljana (SI)

Več
https://en-knap.com


Projekt ASMUG financira Evropska unija iz Sklada za male projekte GO! 2025 programa Interreg VI-A Italia-Slovenija 2021-2027, ki ga upravlja EZTS GO.

www.ita-slo.eu / www.euro-go.eu/spf


- - - - - - - - - -

IT

Laboratorio, STOP & GO! Candidarsi.

Cosa ci spinge a decidere di fermarci o di muoverci? Come possiamo sintonizzarci sul movimento? Che cosa fanno l’impulso, la resistenza, il piacere e la stanchezza al nostro fermarci o muoverci? Come possiamo superare i limiti?

Condividendo le pratiche sviluppate per Contrabbandieri dilettanti, una performance che esamina il rapporto confine, libertà e appartenenza, ideata da Silvia Gribaudi e Andrea Rampazzo per En–Knap, il laboratorio esplora i principi della fisicità, approfondendo i desideri e le motivazioni che spingono all’azione e guidano la danza.

Aperto a tutti. Non è richiesta alcuna esperienza di danza. Massimo 25/30 partecipanti. Raccomandazioni: età minima di 16 anni, assenza di scarpe e abbigliamento comodo.

Candidarsi via e-mail a questo indirizzo: workshops@en-knap.com.

Silvia Gribaudi è una pluripremiata coreografa italiana specializzata in arti performative. Dal 2004 ha concentrato la sua ricerca sull’impatto sociale dei corpi, incentrando il suo linguaggio coreografico sull’elemento comico e sul rapporto tra pubblico e interpreti. Negli ultimi dieci anni ha messo in discussione gli stereotipi di genere, le identità femminili e maschili, il concetto di virtuosismo nella danza e nella vita quotidiana, trasgredendo i cliché e le apparenze. I suoi spettacoli sono stati presentati in festival nazionali e internazionali e sono il risultato di un processo creativo incentrato sul dialogo e sull’incontro poetico con altri artisti, compagnie di danza e comunità. Ha partecipato a progetti di ricerca artistica sull’invecchiamento attivo attraverso l’arte della danza e della performance di genere oltre i 60 anni.

Andrea Rampazzo è danzatore e coreografo. Come danzatore ha collaborato con compagnie di danza come la Compagnia Virgilio Sieni, Francesca Selva, Artemis Danza/Monica Casadei e altre. Ha coreografato i duetti In controluce e Studio per due danzatori e una lampada. Nel 2015 ha iniziato a collaborare con la Déjà Donné Dance Company, sia come danzatore che come coreografo, autoriando L’Appel du vide, un assolo che indaga il desiderio dell’ignoto, e Rapporto occasionale (prima stanza), un duetto sugli (im)equilibri nelle relazioni umane. I suoi lavori sono stati presentati in vari festival e luoghi (Caffeine, Tendance, Corpi in Movimento e altri). Nel 2017 ha co-fondato Dance Makers: un gruppo eterogeneo di danzatori che lavora a percorsi coreografici nei musei, performance site specific/scena e interventi creativi.

Silvia Gribaudi & Andrea Rampazzo
STOP & GO
Laboratorio

16 & 17 MAG 2024 / 16:00-18:00
Španski borci, Ljubljana (SI)


Accompagna Contrabbandieri dilettanti

En–Knap x Silvia Gribaudi & Andrea Rampazzo
CONTRABBANDIERI DILETTANTI
Scena / Prima

29 & 30 MAG 2024 / 20:00
Španski borci, Ljubljana (SI)


Il progetto ’ASMUG’ è finanziato dall’Unione Europea attraverso il Fondo per piccoli progetti GO! 2025 del programma Interreg VI-A Italia-Slovenia 2021-2027, gestito dal GECT GO.

www.ita-slo.eu / www.euro-go.eu/spf

 

 
 


Center kulture Španski borci
Zaloška 61
1110 Ljubljana

Blagajna:
+386 (0)1 620 87 90

Uprava:
+386 (0)1 620 87 84

Email:
info@spanskiborci.si

Zemljevid

Kako do nas