Danes se zaključuje razpis programskim partnerjem Španskih borcev

Danes se zaključuje razpis programskim partnerjem Španskih borcev

Novice/26.9.2023 21:15

za obdobje od 1. januarja do 31. decembra 2024

Na podlagi 5. člena pogodbe o upravljanju Centra kulture Španski borci z dne 27. 1. 2020, sklenjene med Mestno občino Ljubljana in Zavodom EN-KNAP, vabimo vladne in nevladne organizacije, društva, zavode in posameznike k sodelovanju pri soustvarjanju programa Španskih borcev, in sicer za obdobje od 1. januarja do vključno 31. decembra 2024.

Prosimo, da nam pošljete izpolnjen prijavni obrazec (na povezavi), kjer podrobneje opišete koncept prijavljenih projektov. Vse partnerje, ki so že v letu 2023 podali pristopno izjavo in so že naši programski partnerji, prosimo za ponovno izpolnitev obrazca in predstavitev programa, ki ga v Centru kulture Španski borci predlagajo v letu 2024.

Španski borci morebitnim partnerjem nudijo naslednjo infrastrukturo in podporo:
• prostor za izvedbo projektov, premier in izvedbo ponovitev;
• tehnično opremo, s katero razpolaga Zavod EN-KNAP, in je na voljo v dogovorjenih terminih;
• pomoč pri promociji projektov;
• prostor za vaje in izvajanje dejavnosti v razpoložljivih dogovorjenih terminih;

Prireditveni prostori:
• Velika dvorana s 359 sedeži, od tega 82 na balkonu. Oder dimenzij 16m x 14m.
• Mala dvorana z do 50 sedeži in odrom dimenzij 6m x 6m. Mala dvorana je večnamenski prostor in se lahko uporablja kot studio za vaje, prostor za predavanja in projekcije ali kot garderoba za večje prireditve.
• Internacionala - obe preddverji sta lahko (poleg tega, da sta v uporabi kot družabni prostor - kavarna) tudi razstavna prostora, kjer prilagodljive postavitve poleg otvoritev razstav omogočajo tudi manjše koncerte, tiskovne konference in družabne dogodke z možnostjo postavitve do 80 sedežev.
• Bralnica in Mediateka omogočata izvedbo manjših prireditev s kapaciteto do 40 obiskovalcev. Prostora sta najbolj primerna za seminarje, raznovrstna predavanja, literarne večere in okrogle mize, saj sta odmaknjena od kavarniškega vrveža.

Programski partner sam zagotavlja vsa potrebna finančna sredstva za realizacijo projektov, vključno s stroški izvedbe projektov v Španskih borcih. Stroški izvedbe obsegajo stroške tehničnega osebja, čiščenje dvorane pred dogodkom in po njem v običajnem obsegu, hostesno službo, varovanje objekta in požarno varovanje, delovanje blagajne in (pred)prodajo vstopnic v običajnem delovnem času blagajne, amortizacijo tehnične opreme in del stroškov vzdrževanja.

Stroški se obračunavajo po stroškovniku, ki je dostopen na povezavi.

Prijave je potrebno oddati najkasneje do vključno 26. oktobra 2023 po elektronski pošti na naslov info@spanskiborci.si. Prepozno oddanih prijav ne bomo mogli upoštevati in bodo izločene iz vsebinske obravnave.

Sklep o izbiri programskih partnerjev Španskih borcev za obdobje od 1. 1. 2024 do 31. 12. 2024 vam bomo posredovali najkasneje do 7. novembra 2023.

 
 


Center kulture Španski borci
Zaloška 61
1110 Ljubljana

Blagajna:
+386 (0)1 620 87 90

Uprava:
+386 (0)1 620 87 84

Email:
info@spanskiborci.si

Zemljevid

Kako do nas