V letu 2021 prihaja koprodukcija MUZEUM in EN-KNAP: Čas nežnosti

V letu 2021 prihaja koprodukcija MUZEUM in EN-KNAP: Čas nežnosti

Novice/10.12.2020 0:59

Čas nežnosti
Muzeum 25 let
plesna predstava

Predstava z naslovom Čas nežnosti zasnovana v sklopu programa ob 25. jubileju gledališča Muzeum sestoji iz fragmentov in redifinicije projektov iz preteklega obdobja, ki so bili uresničeni v času od leta 1995 do 2019. Preplet srečevanj na področju ikonografije skozi prizmo spomina in prostorskih ter časovnih referec spenja obravnavane teme v širši kontekst. Protagonistki predstave bosta mestoma bivali v spominih podob nastalih v teatru Muzeum in zaobjeli reminiscence na odrske slike, ki same po sebi nosijo omenjene poetične vzgibe.

Oprijemljiva točka dogajanja v poplavi spominov in prihajajočih dogodkov je omizje okoli katerega se suče (notranji) svet. Predstava je poskus odgovora kaj je in kje je dom. Projekt se ukvarja z navidezno vsakdanjostjo, ki v sebi nosi globoke družbene vrzeli.

Izhodišče je slika Jožefa Petkovška Doma. Delo naslavlja hkratnost bližine in odtujenosti, nežnosti in odsotnosti, pozornosti in brezbrižnosti. V presečiščih pogledov, ki se srečajo v oddaljeni točki ob površini mize, družina udejanja tisto za kar si v življenju prizadevamo.

Ob plastenju in raznovrstnosti prizorišč v sklopu odrske govorice, ki črpa navdih iz podob knjižnic, pisarjev, arhitekture in plesa, pogled nazaj in vpetost v prihajajoče platforme predstavo umešča v sedanjost.


Zasnova, režija in vizualna podoba: Barbara Novakovič
Plesalki: Mateja Rebolj , Ana Kolenc
Glasba: Joseph Haydn, Simfonija št. 22 v Es-duru, »Filozof«; Gal Škrjanec Skaberne
Oblikovanje svetlobe: Hotimir Knific
Oblikovanje scenskega elementa in izdelava: Meta Kojc
Fotografija in grafično oblikovanje: Mojca Gorjan

Produkcija: Muzeum, zavod za umetniško produkcijo, posredovanje in založništvo
Koprodukcija: Zavod En-Knap
V sodelovanju s Španskimi borci - Centrom kulture v Mostah
S finančno podporo MOL, Oddelek za kulturo.

Premiera: januar/februar 2021
Španski borci, center kulture v Mostah

 
 


Center kulture Španski borci
Zaloška 61
1110 Ljubljana

Blagajna:
+386 (0)1 620 87 90

Uprava:
+386 (0)1 620 87 84

Email:
info@spanskiborci.si

Zemljevid

Kako do nas