Narava beso (1995)

Narava beso (1995)

EN-KNAP filmi od doma

Narava Beso na eni strani odkriva povsem osebni odnos Kovača z realnimi ambienti rojstnega mesta, na drugi strani pa v umetniški artikulaciji ta odnos dobiva širše konotacije in se oblikuje v poetsko strukturo razumevanja aktualnega sveta. Film se odvija na sedmih lokacijah (Lakonca pod Bukovo goro; opuščeni dnevni kop rjavega premoga, Vasle v Kleku; opuščen kamnolom laporja za cementarno, Retje: prostor za odlaganje opuščene opreme rudnika Trbovlje, Neža - Agnes: odlagališče, opuščeno področje dnevnega kopa, Mitovški slap pri železniški postaji Trbovlje, potok Medija tik ob izlivu v Savo, v katerega poteka separacija premoga in opuščeni objekt –Pauher (generator) stare termoelektrarne), ki jim je skupno to, da se je tam nekoč v preteklosti, v času nikogaršnje mladosti, otroštva, v času neke druge družbene klime, na neki pretekli stopnji človeške zgodovine, odvijalo neko aktivno fizični delo. Delo rudarjev, delavcev v kamnolomu, termoelektrarni etc. Delo s svojo silovito fizično dinamiko, ki je tekmovalo s strojem, ki je bilo podlaga industrijski revoluciji in ki nam je še tako dobro v spominu kot temeljna simbolna podoba, na kateri so bile zgrajene vrednote naše socialistične preteklosti. Kovač v ta prostor, zaznamovan z aktivnostjo dela, ki se je po svoji zgodovinski nujnosti ustavilo, postavi skupino plesalcev. Ti pa, presenetljivo, tam ne plešejo, temveč bolj prisluškujejo oddaljenim zvokom in ritmom in če se že gibljejo, se gibljejo pazljivo in premišljeno, kot bi sledili kompleksnim energetskim tokovom, ki so vpisani v tla, po katerih se premikajo. Z upodabljanjem človeka konec 20. stoletja, na sledi za zabrisanimi zgodovinskimi silnicami svoje odtujenosti, Narava Beso oblikuje poetsko strukturo, ki je komplementarna izrazito formalni strukturi EN-KNAP-ovih plesnih predstav, saj s pomočjo filmskega medija poglobljeno spregovori o naravi subjektivnosti, o naravi občutenja in razumevanja sveta, ki se ga s formalizirano govorico giba trudi zaobjeti tudi v gledališču. (Eda Čufer)

POVEZAVA

« Napovednik|Ples in gledališče

Center kulture Španski borci, Zaloška 61, 1110 Ljubljana
Blagajna je odprta med delovniki od 17. do 19. ure ter uro pred prireditvami.
blagajna@spanskiborci.si / tel.: +386 (0)1 620 87 90

 

doma

 

 

Center kulture Španski borci
Zaloška 61
1110 Ljubljana

Blagajna:
+386 (0)1 620 87 90

Uprava:
+386 (0)1 620 87 84

Email:
info@spanskiborci.si

Zemljevid

Kako do nas