Širitev plesnega ansambla EnKnapGroup z veliko mednarodno avdicijo - to soboto, 13. 12.

Širitev plesnega ansambla EnKnapGroup z veliko mednarodno avdicijo - to soboto, 13. 12.

Novice/9.12.2014 15:11

Zavod EN-KNAP, upravitelj centra kulture Španski borci in mednarodna plesna skupina EnKnapGroup, organizirata v soboto, 13. decembra ob 12. uri, in v nedeljo, 14. decembra, ob 10. uri, v CK Španski borci veliko mednarodno avdicijo, na kateri bodo izbrali tri dodatne člane skupine.

Širitev ansambla, ki poteka v okviru projekta EKG+, ansambel za sodobni ples, je pomemben dogodek v zgodovini slovenskega sodobnega plesa, saj bo prvič doslej plesalcem sodobnega plesa omogočeno redno delovno razmerje.

Na veliko mednarodno zanimanje za tovrstne priložnosti za mlade plesne ustvarjalce, kaže izjemno število prijav z vsega sveta. Na avdicijo se je namreč prijavilo več kot 200 kandidatov, ki prihajajo tako iz evropskih držav – poleg Slovenije še Italije, Avstrije, Hrvaške, Srbije, Poljske, Španije, Češke, Madžarske, Bolgarije, Danske, Norveške, Švedske, Belgije, Francije, Velike Britanije, Portugalske, Grčije in Cipra, kot z drugih delov sveta: Brazilije, Mehike, Rusije, Ukrajine, Izraela, Nove Zelandije, Avstralije, Južne Koreje, Japonske, Tajvana, Indije in ZDA.

Čeprav je Zavod EN-KNAP širom po svetu pred tem organiziral že več kot 50 mednarodnih avdicij, bo tokratna na osnovi življenjepisov kandidatov in po oceni umetniškega vodje skupine in direktorja zavoda, Iztoka Kovača, to ena najzanimivejših doslej, z izjemno mednarodno zasedbo ter visoko kakovostnimi kandidati.

Izbrani kandidati se bodo dosedanji zasedbi skupine EnKnapGroup: Ana Štefanec (Slovenija), Luke Thomas Dunne (Velika Britanija), Tamás Tuza (Madžarska), Ida Hellsten (Švedska), Bence Mezei (Madžarska), pridružili 1. januarja 2015.

Plesna skupina EnKnapGroup, ki ga je leta 2007 na zasebno iniciativo ustanovil mednarodno uveljavljeni slovenski koreograf Iztok Kovač, je edini stalni ansambel za sodobni ples v Sloveniji in je doslej ustvarila 18 celovečernih predstav s kar 24 avtorji. Sestava izjemnih plesalcev že od ustanovitve deluje repertoarno in mednarodno: pod Kovačevim umetniškim vodstvom sodeluje z domačimi in mednarodno priznanimi koreografi in režiserji, izrazito raznorodnih estetskih provenienc.

Od leta 2009 ima skupina EnKnapGroup svoj domicil v Centru kulture Španski borci v ljubljanskih Mostah, po 7 letih delovanja pa bo razširjena, 8 članska zasedba ansambla, prvič stopila v redno delovno razmerje.


Zavod EN-KNAP, ki ima na področju produkcije sodobnega plesa in sodobnih uprizoritvenih umetnosti že 21 let mednarodnih izkušenj, želi s projektom EKG+, ansambel za sodobni ples (polni naslov: Projekt razširitve obstoječega stalnega ansambla za sodobni ples ter omogočanje zaposlovanja, dviga kakovosti produkcije in obsega postprodukcije sodobnega plesa) spodbuditi ustvarjanje prvih zaposlitvenih možnosti in višati kompetence mladim. Med ključnimi cilji projekta sta tudi povečanje dostopnosti kakovostnih kulturnih vsebin in dvig zavesti o pomenu kulture za razvoj posameznika in družbe ter usposabljanje s prenosom znanj na mlade. Projekt poteka v okviru operacije Nove karierne perspektive II. Operacijo delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada.


Dejavnosti razširjenega ansambla EnKnapGroup v okviru projekta »EKG+, ansambel za sodobni ples«

Na novo nastali ansambel v 8 članski zasedbi se bo v letu 2015 v produkcijski obliki prvič predstavil v didaktično-reflektivni predstavi Take a chance on Dance/Ujemi korak (delovni naslov), ki bo premiero imela 5. marca 2015 v Španskih borcih, ki bo gostovala tudi po Sloveniji in mednarodno. Predstava bo narejena po vzoru njene predhodne uspešnice Pozor hud Ples!, ki si je v Sloveniji ogledalo že več kot 8.000 obiskovalcev, z novo, večjo produkcijo, pa bomo razširili tematsko polje v mednarodni kontekst.

Vrhunec novo nastale skupine bo sodelovanje v veliki mednaordni koprodukciji z nizozemskim producentom Club Guy&Roni in koreografom Guyem Weizmanom, ki bo premierno predstavljena v Španskih borcih 21. maja, in ji v sezoni 2015/2016 sledi tromesečna turneja po Nizozemskem.

V okviru projekta bodo organizirane tudi štiri strokovne delavnice oziroma »masterclassi« z zvenečimi koreografskimi imeni.

Veliko pozornosti bo v okviru projekta posvečeno inovativnim podpornim projektom kulturno-umetnostne vzgoje in promocije plesa, saj jih na tem področju primanjkuje in so predpogoj za gradnjo in vzgojo publike ter posledično na bolj sistematično postprodukcijo na nacionalnem nivoju.

Po vzoru skandinavskih modelov (npr. Kulturni nahrbtnik) in sodelovanja s šolami po britanskem vzoru (npr. Ambasadorji kulture/plesa) in nemški paradigmi plesne vzgoje Tanzplan ter programov vključevanja in izobraževanja publike, bo organiziranih več projektov – od Plesnih gibalnic s člani ansambla v vzgojno-izobraževalnih ustanovah do angažmaja predstavnikov mladih kot Ambasadorjev plesa ter načrtnega izobraževanja in usposabljanja pedagoških delavcev in regionalnih kulturnih akterjev. Za doseg širše javnosti bo poskrbel tudi nov format dogodkov – Plesni sprehod.

V okviru projekta se bodo novi člani ansambla uvajali tudi v repertoar obstoječe skupine, s katerim bodo imeli vsaj več nastopov po Sloveniji, Kontinuirani, postopno pa se bodo vključili pa tudi v alternacije za predstavo za otroke Huda mravljica (koncept, režija in koreografija: Iztok Kovač) in za najnovejšo predstavo repertoarja EnKnapGroup 20th Century Fog-Megla stoletja (koncept in režija: Matjaž Zupančič).

Poleg zaposlitve treh novih plesalcev za polni delovni čas bo Zavod EN-KNAP v okviru projekta omogočil kar 9 zaposlitev za polni delovni čas (poleg plesalcev bosta zaposlitev dobili tudi dve osebi v produkciji).

Dodatna izobraževanja pa bodo organizirana tudi za strokovne sodelavce stalnega ansambla s področja umetniškega vodenja ansambla in priprave projektov kulturno-umetnostne vzgoje.

__________________________________

Projekt poteka v okviru operacije Nove karierne perspektive II. Operacijo delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov, razvojne prioritete »Enakost možnosti in spodbujanje socialne vključenosti« prednostne usmeritve »Dvig zaposljivosti ranljivih družbenih skupin na področju kulture in podpora njihovi socialni vključenosti«. 

 

 
 


Center kulture Španski borci
Zaloška 61
1110 Ljubljana

Blagajna:
+386 (0)1 620 87 90

Uprava:
+386 (0)1 620 87 84

Email:
info@spanskiborci.si

Zemljevid

Kako do nas